“Don’t make everyone know about your sadness.”— John Steinbeck

I am not shattered
Out of the ashes I rise
Knowing that nothing is stronger than faith fear

(almost) Dream Theater

Ja nic nie mogę powiedzieć. Ani na temat tego tomu, ani żadnego innego. Książka musi żyć sama, bez mojej podpórki. Po to pisałem, żeby nie mówić.

Tadeusz Różewicz